Tijdens de afgelopen winterstop zijn er veel werkzaamheden verricht aan o.a. het terrein, de bassins, de badafdekking en de technische installaties zoals elektra, waterleiding en verwarming.

Een groot deel van de zwembadtechniek dateerde van begin jaren '90. Sinds de komst van badmanager Moreno wordt er veel geïnvesteerd in onderhoud, nieuwe techniek en verduurzaming. Dit is nodig vanwege huidige wettelijke bepalingen èn voorwaarden die gesteld worden door de keurmerken. Met deze noodzakelijke investeringen kan Klarenbeek weer jaren vooruit.