• De kinderbassins en de springkuil, met de glijbaan en de duikplanken, zijn de hele dag open voor recreatief zwemmen.
  • Dagelijks tot 12:00 uur is het diepe bad bedoeld voor banenzwemmen en liggen de lijnen er in.
  • Om 12:00 uur gaan de lijnen er uit en zijn recreatieve zwemmers welkom in het diepe bad.  Natuurlijk kun je ook 's middags baantjes trekken, maar dan kan er zomaar een vrolijke waterrat  van de kant springen of je baan kruisen. Geef elkaar de ruimte.
  • Het badmanagement kan hiervan afwijken door (een deel van) de lijnen er in te laten, als bijvoorbeeld de weersverwachting, een zwemles of training daarvoor aanleiding geeft.
  • Als een bassin naar mening van de toezichthouder te vol wordt, kan zwemmers gevraagd worden het water te verlaten en/of even te wachten.
  • Het maximum aantal bezoekers op het hele terrein is in principe 1.500; het badmanagement kan elk moment besluiten (tijdelijk) geen mensen meer toe te laten als het terrein te vol wordt.

Zie ook: Openstelling 2021