Huisregels

Download de huisregels (pdf)

Om het voor alle gasten plezierig te houden gelden onderstaande huisregels waaraan iedere bezoeker zich dient te houden. Bij overtreding kan verwijdering van het terrein volgen.

 1. Het verblijf in de accommodatie, het recreëren, zwemmen en gebruik van de attracties geschiedt op eigen risico.
 2. Aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Heb respect voor medebadgasten.
 4. Geen agressief gedrag vertonen.
 5. Geen overlast veroorzaken voor gasten en/of zwembadmedewerkers.
 6. Bij aanstootgevend gedrag in de onmiddellijke nabijheid van zwembad Klarenbeek zal door een medewerker van zwembad Klarenbeek opgetreden worden. De politie kan worden ingeschakeld en eventueel volgt een zwembadverbod.
 7. Bezoekers met medische- en/of psychische klachten die van invloed kunnen zijn op de zwemvaardigheid, dienen de toezichthouders hiervan op de hoogte te stellen.
 8. Kinderen zonder zwemdiploma of jonger dan 6 jaar alleen onder begeleiding.
 9. Geen zwemdiploma dan zijn bandjes verplicht !!
 10. Badkleding is verplicht. Geheel of gedeeltelijk ontkleed recreëren of zwemmen is niet toegestaan.
 11. Het dragen van ondergoed onder de zwemkleding is niet toegestaan.
 12. Niet met kleren/petjes in het water.
 13. Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
 14. Het gehele terrein is met ingang van 2 april 2018 rookvrij.
 15. Gebruik en dealen van verdovende middelen is verboden.
 16. Het gebruik van alcohol is verboden.
 17. Honden zijn niet toegestaan.
 18. Vuilnis in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 19. Het is verboden glaswerk mee te nemen op het terrein
 20. De directie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en/of zaken alsmede het verloren gaan van goederen.
 21. In geval van verlies van de sleutel van het kluisje wordt € 7,50 in rekening gebracht.
 22. Het abonnement is persoonsgebonden. Dit betekent dat uitsluitend de persoon wiens naam op het abonnement staat er gebruik van mag maken. Bij misbruik wordt het abonnement ongeldig verklaard. Er wordt geen geld geretourneerd.
 23. Tijdelijke voorwaarden en/of protocollen zoals gepubliceerd op onze website moeten worden nageleefd.

Arnhem, maart 2021
Bestuur, directie en medewerkers Openluchtzwembad Klarenbeek

Openluchtzwembad Klarenbeek
Hommelseweg 536, 6821 LZ Arnhem

Telefoon: 026 - 446 03 70

openluchtzwembad klarenbeek golf