In 1954 werd op het prachtige landgoed "Klarenbeek", gesitueerd aan de noordkant van Arnhem, het Gemeentelijke Openlucht Zwembad Klarenbeek geopend. Vanaf de opening was het zwembad een groot succes.

Zoals te zien is op de foto's werd het bad in de jaren vijftig en zestig bezocht door vele duizenden Arnhemmers. Op mooie dagen krioelde het dan ook van vrolijke badgasten. Hele gezinnen brachten er hun zomervakantie door. Ook in de zeventiger jaren werd het bad door vele mensen bezocht.

Helaas raakte het bad in de jaren tachtig door externe omstandigheden tijdelijk in verval. De gemeente beschikte niet meer over voldoende middelen om aan de hoge onderhoudskosten te voldoen. Het onvermijdelijke gebeurde: Openluchtzwembad Klarenbeek werd gesloten.

Veel Arnhemmers kwamen in opstand tegen de sluiting. Handtekeningacties en demonstratieve optochten werden op touw gezet. Met succes: de gemeenteraad besloot op 4 november 1991 jaarlijks vijf ton uit te trekken voor herkansing van het fraaie openluchtbad. Na vier jaren gesloten te zijn geweest werd op 24 juli 1994 het vernieuwde openluchtbad heropend.

Dankzij een nieuw in het leven geroepen stichting, Stichting Zwembad Klarenbeek (SKZ) en met de financiële steun van de Gemeente Arnhem bloeit het bad weer als vanouds.

Sinds het seizoen 2010 beschikt het openluchtzwembad Klarenbeek over een afdekking, waardoor het verwarmde water van het bad 's nachts minder afkoelt. De laatste jaren zijn er veel meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals de inzet van zonnepanelen.